Disclaimer en privacy

Dit is de website van: Stoffendeal. , inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 17240370, B.T.W.-nummer is NL166347085B02. Hierna te noemen: “Stoffendeal”.

Stoffendeal
Aalsburg 1807 6602VH Wijchen
[email protected]
KVK: 56790007
BTW nummer: NL165346036B02

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Consumentendata

Stoffendeal verzamelt via haar websites Consumentendata zoals NAW gegevens zomede andere voor haar als ondernemer relevante informatie in over jou, welke gegevens en informatie hierna zal worden aangeduid als “Consumentendata”, die door haar worden gebruikt om beter aan de wensen van jou als consument te kunnen voldoen.

Stoffendeal is verantwoordelijk voor de Consumentendata die worden verkregen via voornoemde kanalen. Stoffendeal staat er voor in dat de Consumentendata op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving door haar en haar winkels (al dan niet in eigendom) wordt verzameld en gebruikt.

Stoffendeal doet haar uiterste best te zorgen voor een transparante, persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. In dat kader informeert Stoffendeal jou in dit Statement welke Consumentendata zij over jou als klant en /of bezoeker verzamelt, voor welke doeleinden deze Consumentendata door haar worden gebruikt en hoe lang deze Consumentendata worden bewaard.

Vanzelfsprekend kan dit Privacy en Cooky Statement van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy en Cooky Statement is altijd te vinden op www.stoffendeal.nl hierna te noemen: “Website”. Indien het Privacy en Cooky Statement substantieel wordt gewijzigd zal Stoffendeal dit enige tijd op haar Website vermelden.

Op welke wijze wordt Consumentendata verzameld

Bij bezoek aan de Website, bij het aanvragen van producten of diensten door jou als klant, legt Stoffendeal Consumentendata vast.

Ook maakt Stoffendeal gebruik van de door jou geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor Stoffendeal toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Als je communiceert via de social mediapagina’s van Stoffendeal (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kunnen Consumentendata over je inzichtelijk worden voor Stoffendeal.

Dit Privacy Statement geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de desbetreffende social media platforms. Indien je ervoor kiest de Stoffendeal Website te delen via social media, dan kunnen jouw Consumentendata (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Stoffendeal en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Doel en gebruik Consumentendata

Stoffendeal verzamelt en verwerkt Consumentendata voor de volgende doeleinden:

  • de uitvoering van bestellingen van producten;
  • het toesturen van nieuwsbrieven en om te informeren over aanbiedingen en acties;
  • het analyseren, onderhouden en/of optimaliseren van de Website;

Als je jonger bent dan 18 jaar

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de winkels, Website(s) en applicatie(s) van Stoffendeal. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je slechts Consumentendata aan Stoffendeal verstrekken indien één van je wettelijke vertegenwoordigers (ouder(s) of voogd(en)) hiervoor toestemming heeft gegeven. Stoffendeal vraagt je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je deze toestemming (nog) niet hebt gekregen.

Contact met Stoffendeal

Als je contact opneemt met de klantenservice van Stoffendeal, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Stoffendeal, zullen je contactgegevens en je vraag of klacht door Stoffendeal worden bewaard. Stoffendeal kan jou vragen om meer Consumentendata te geven indien zij dat nodig vindt voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Consumentendata die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte Consumentendata worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Statement vermelde doeleinden.

Stoffendeal Website

Om de Stoffendeal Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website(s) te kunnen beveiligen) heeft Stoffendeal bepaalde Consumentendata nodig. Stoffendeal verzamelt daarom automatisch Consumentendata over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Stoffendeal Website. Deze Consumentendata bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op de Stoffendeal Website bezoekt. Om te zorgen dat je Consumentendata op de Stoffendeal Website snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in de paragraaf “Cookie Statement”.

Stoffendeal zal deze Consumentendata niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de Consumentendata zijn verkregen.

Elektronische nieuwsbrieven

Op de Stoffendeal Website kun je je aanmelden voor het ontvangen van elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen. Stoffendeal verwerkt je Consumentendata om nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link). Stoffendeal bewaart je inschrijving en je Consumentendata totdat je aangeeft dat je de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreert Stoffendeal nog wel dat je je hebt afgemeld.

Toegang tot en aanpassing van jouw Consumentendata

Als je wilt weten welke Consumentendata Stoffendeal over jou verzamelt, kun je Stoffendeal vragen om een overzicht te sturen van deze Consumentendata. Dit verzoek kan je doen middels de Stoffendeal Klantenservice www.stoffendeal.nl/contact of per mail: [email protected]

Stoffendeal zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het Stoffendeal Account. Als je het overzicht Consumentendata wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Stoffendeal zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien Stoffendeal besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal Stoffendeal aangeven waarom zij dat niet zal doen. Je kunt jouw eigen Consumentendata ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Stoffendeal Account.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Om uw bestelling te verwerken delen wij uw NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer met onze Logistieke partner.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging van Consumentendata

Stoffendeal heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door of aan de bezoeker zijn verstrekt. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde server. De verbinding wordt, als dat nodig is, beveiligd opgezet. Voor u als bezoeker gelden dezelfde verplichtingen en verantwoordelijken: u bent verantwoordelijk voor het beheer van uw eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als u anderen hiervan met uw toestemming gebruik van laat maken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de website op de harde schijf van uw PC wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Indien u geen cookies wilt behouden op uw PC kunt u deze instellingen wijzigen op uw computer.

Aansprakelijkheid

Deze website van Stoffendeal – waaronder de homepage en onderliggende pagina’s – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Stoffendeal is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of-andere-schadeveroorzakende en programmatuur op de website en ook niet voor andere schadeveroorzakend gebruik van de website.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Stoffendeal of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de Stoffendeal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van afdeling externe communicatie van het Stoffendeal hoofdkantoor in Helmond(Nederland).

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:

Stoffendeal

Aalsburg 1807 6602VH Wijchen;

[email protected]

KVK: 56790007

BTW nummer: NL165346036B02